GToon galleries

Illustraties gemaakt door GToon

Wat is een illustratie?

Een illustratie is een (meestal) visuele toelichting bij een verhaal, een beschrijving of een bewering.
Meestal is een illustratie een tekening of een toepasselijke foto bij een geschreven verhaal. De illustratie beeldt dan een fragment uit waardoor de lijn van het verhaal zichtbaar wordt voor de lezer of de sfeer van het verhaal wordt geaccentueerd.

Een illustratie is dan een visuele uitleg of verduidelijking. Kinderboeken en wetenschappelijke verhandelingen worden vaak met illustraties verluchtigd.